കണ്ണൂർ ഫോർട്ട്‌ റോഡിൽ തീപിടുത്തം

കണ്ണൂർ ഫോർട്ട്‌ റോഡിൽ തീപിടുത്തം. പ്ലാറ്റിനം സെന്ററിലാണ് തീപ്പിടിച്ചത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പിന്റെ ഗോഡൗൺ കത്തിനശിച്ചു. കണ്ണൂരിൽ നിന്നെത്തിയ ഫയർ ഫോഴ്‌സ് തീയണക്കുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: