കക്കാട് കാറിനു മുകളിൽ മരം വീണു

കണ്ണൂർ കക്കാട് പെട്രോൾ പമ്പിൻ അടുത്ത് മരം പൊട്ടിവീണു ആളപായം ഇല്ല ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് സംഭവം. വാഹന ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടിരുന്നുചെറിയ വാഹനങ്ങൾ കടത്തി വിടുന്നു. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി മരം നീക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു വാഹനത്തിൽ അഞ്ചു പേർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: