അപകടം പതിയിരിക്കുന്ന പൊതുവാച്ചേരി റോഡ്

പൊതുവാച്ചേരി റേഷൻ പീടികയ്ക്ക് സമീപം മണ്ണിടിഞ്ഞ് ഏത് നിമിഷവും റോഡിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് വീണ് അപകടം

സംഭവിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് അവിടെയുള്ള മരങ്ങൾ.ദിവസവും നിരവധി വാഹനങ്ങളും സ്കൂൾ കുട്ടികളും കടന്നു പോകുന്ന റോഡിൽ ഏത് നിമിഷവും അപകടം പതിയിരിക്കുകയാണ് വാർത്തകൾ വന്നിട്ടും അധികൃതർ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്

എത്രയും പെട്ടന്ന് വേണ്ട നടപടി സ്വൂ കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വൻ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷിയാവേണ്ടി വരും എന്ന് നാട്ടുകാർ അറിയിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: