കണ്ണൂർ നണിയൂരിൽ കള്ള് ചെത്താൻ കയറിയ യുവാവ് ദേഹാസ്വസ്ഥത്തെ തുടർന്ന് തെങ്ങിൽ കുടുങ്ങി : രക്ഷകരായത് അഗ്നിശമന സേന

നണിയൂർ കള്ള് ഷാപ്പിന് സമീപം കള്ള് ചെത്താൻ കയറിയ ചെറുപഴശ്ശിയിലെ ഷിബു (29) വയസ്സ് ദേഹാസ്വസ്ഥത്തെ തുടർന്ന് തെങ്ങിൽ കുടുങ്ങി ചെത്ത് തൊഴിലാളിയെ സേനാംഗങ്ങും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് താഴെ ഇറക്കി ആശു പ ത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ സിപി രാജേഷ് ,ഗ്രേഡ് അസി:സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസർ ഫിലിപ്പ് മാത്യു, സഹദേവൻ കെ.വി എന്നിവരുടെ നേത്യുത്വത്തിൽ എത്തിയ അഗ്നി രക്ഷാ സേന രക്ഷിച്ചു.

രാവിലെ കള്ള് ചെത്താൻ കയറിയയാൾക്ക് ദേഹാസ്വസ്വത്തെ തുടർന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ താഴെ വീഴാതെ കെട്ടി നിർത്തുകയായിരുന്നു’ സേന എത്തിയ ഉടൻ നാട്ടുകാർ രണ്ടു പേരും സേനാംഗങ്ങളായ പിവി ഗിരീഷ്, കെ വി അനൂപ്, കെ പി ഉമേഷ് എന്നിവർ തെങ്ങിലേക്ക് കയറി കണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ സേനയുടെ റെസ്ക്യു നെറ്റിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കയറ്റി താഴെ ഇറക്കി സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എ ത്തിച്ചു.ചെത്ത്രാവിലെ കള്ള് ചെത്താൻ കയറിയയാൾക്ക് ദേഹാസ്വസ്വത്തെ തുടർന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ താഴെ വീഴാതെ കെട്ടി നിർത്തുകയായിരുന്നു’ സേന എത്തിയ ഉടൻ നാട്ടുകാർ രണ്ടു പേരും സേനാംഗങ്ങളായ പിവി ഗിരീഷ്, കെ വി അനൂപ്, കെ പി ഉമേഷ് എന്നിവർ തെങ്ങിലേക്ക് കയറി കണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ സേനയുടെ റെസ്ക്യു നെറ്റിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കയറ്റി താഴെ ഇറക്കി സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എ ത്തിച്ചു.ചെത്ത്രാവിലെ കള്ള് ചെത്താൻ കയറിയയാൾക്ക് ദേഹാസ്വസ്വത്തെ തുടർന്ന് ഇറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. മറ്റ് രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ തെങ്ങിന്റെ മണ്ടയിൽ താഴെ വീഴാതെ കെട്ടി നിർത്തുകയായിരുന്നു’ സേന എത്തിയ ഉടൻ നാട്ടുകാർ രണ്ടു പേരും സേനാംഗങ്ങളായ പിവി ഗിരീഷ്, കെ വി അനൂപ്, കെ പി ഉമേഷ് എന്നിവർ തെങ്ങിലേക്ക് കയറി കണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ആളെ സേനയുടെ റെസ്ക്യു നെറ്റിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കയറ്റി താഴെ ഇറക്കി സ്വകാര്യ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എ ത്തിച്ചു.ചെത്ത്തൊഴിലാളികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഉദ്ദേശം 35 അടി ഉയരം ഉണ്ട്,രാവിലെ 7.30നാണ് സംഭവം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: