ഹാൻസ് പിടികൂടി.


ശ്രീകണ്ഠാപുരം: സ്കൂൾ പരിസരത്തെ കച്ചവട സ്ഥാപനത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടി.റേഞ്ച്
എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർസി.രജിത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെടുങ്ങോം ഗവ.ഹയർ സെക്കൻ്ററി സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിലെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം ഗ്രാം നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങൾ പിടികൂടിയത്.വ്യാപാരികളിൽ നിന്ന് എക്സൈസ് സംഘം പിഴ ഈടാക്കി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: