ലോക്ഡൗണിൽ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് കരുതലുമായി എൻ എസ് എസ് വോളന്റീർസ്

ലോക്ഡൌൺ മൂലം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് ഭക്ഷ്യസാധനകൾ എത്തിച്ചു നൽകുകയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് എം ഇ എസ് കോളേജ് എൻ എസ് എസ് യൂണിറ്റ്. കൂത്തുപറമ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന പത്തോളം വരുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ലോക്ഡൌൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ മുടങ്ങാതെ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകികൊണ്ടിരിക്കുന്നത് .വ്യക്തികളും ,വിദ്യാർത്ഥികളും ,പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നൽകിയ    പണം  ഉപയോഗിച്ചാണ് നാല്പതോളം ദിവസത്തെ പച്ചക്കറി പലചരക്ക് സാധങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയത് .കൂടാതെ കോളേജിൽ തന്നെയുള്ള സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധുമുട്ടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പ്രത്യേക ഭക്ഷ്യകിറ്റ് എത്തിച്ചുനൽകുന്നുണ്ട് . ഇതിനായുള്ള പണം വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ഉറുമ്പ് എന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വന്തമായി ജോലി ചെയ്ത് സ്വരൂപിച്ച പണമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് . പ്രവർത്തങ്ങൾക് വിദ്യാർത്ഥികളായ ഫർഹാൻ എ കെ ,വിഷ്ണു കെ ,ഷൈൻ ടി സി ,സർഫറാസ് അലി എന്നിവരാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: