എങ്ങുമെത്താതെ മീൻകുഴി ടൂറിസം പദ്ധതി

തുക അനുവദിച്ച്‌ ഒരുവർഷമായിട്ടും നിർമാണം തുടങ്ങാതെ പയ്യന്നൂരിലെ മീൻകുഴിയിലെ ടൂറിസം പദ്ധതി. വണ്ണാത്തിപ്പുഴയിൽ മീൻകുഴി അണക്കെട്ടിനോട് ചേർന്നാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്.’മീൻകുഴി വാട്ടർ റിക്രിയേഷൻ സെന്‍റർ’ എന്ന പേരിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.അതിനായി കഴിഞ്ഞവർഷം മാർച്ചിൽ നാല് കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിരുന്നു. പയ്യന്നൂർ ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസത്തിനും മീൻകുഴി റിക്രിയേഷൻ സെന്‍ററിനുമായാണ് അന്ന് തുക അനുവദിച്ചത്.പദ്ധതിയിൽ നീന്തൽക്കുളം, പടിപ്പുര, കുളപ്പുര, ബോട്ട് ജെട്ടി, കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം, നടപ്പാത, പൂന്തോട്ടം, സോളാർ വിളക്കുകൾ, ഫുഡ്‌കോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ പദ്ധതിയുടെ നിർമാണത്തിനായുള്ള കരാർ പൂർത്തിയാക്കി വർഷം ഒന്നുകഴിഞ്ഞിട്ടും പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാരംഭ നടപടികൾപോലും തുടങ്ങിയില്ല.എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടൻ പരിഹരിക്കുമെന്ന് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: