സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നിടത്തുകൂടി റീപോളിംഗ്

സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നിടത്തുകൂടി റീപോളിംഗ്.ധര്മടത്ത് രണ്ടിടത്തും തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഒന്നിലുമാണ് റീപോളിംഗ് നടക്കുക.മറ്റന്നാൾ ആണ് പോളിംഗ്.ഇതോടെ കണ്ണൂരിൽ മൂന്നിടത്തും കാസർഗോഡ് നാലിടത്തുമാണ് റീപോളിംഗ്.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലും റീപോളിംഗ് നടക്കും .ഈ ബൂത്തുകളിൽ കള്ളവോട്ട് നടന്നതായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കംമീഷൻ സ്ഥിതീകരിച്ചിരുന്നു.കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു റീപോളിംഗ് നടക്കുന്നത്.നോമ്പ് കാലമായതിനാൽ പലർക്കും വോട്ടു ചെയ്യാനായി എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല.എന്നാൽ പാമ്പുരുത്തിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് വൻ ആത്മവിശ്വാസമാണ് പ്രകടമാവുന്നത് .അതെ സമയം റീപോളിങ് പ്രഖ്യാപിച്ച ബുത്തുകളിലെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: