കണ്ണൂർ അഴീക്കലിൽ നിന്നും കാണ്മാനില്ല

ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന രാജീവൻ.പി [ പുളിയാങ്കോട്ട് ഹൗസ് ചാൽ അഴീക്കൽ ] എന്നയാളെ ഇന്നലെ (16/4/19) വൈകുന്നേരം മുതൽ കാണാതായിട്ടുണ്ട് വളപട്ടണം പോലീസിൽ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇയാളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ താഴെ പറയുന്ന നമ്പറിലോ അറിയിക്കുക ,
98955523 26 ,
9847 30 5405

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: