അഴീക്കോട് കോളനി ഗേറ്റിനു സമീപം ചേനോളി ഭരതൻ 85 വയസ് അന്തരിച്ചു.

അഴീക്കോട് കോളനി ഗേറ്റിനു
സമീപം ചേനോളി ഭരതൻ 85 വയസ് അന്തരിച്ചു. ഭാര്യ സുനീതി
മക്കൾ
വിനി ,മനോജ്‌
മരുമക്കൻ
വാസുദേവൻ സഹോദരങ്ങൾ സഹദേവൻ ,രാധ, ശ്രീധരൻ ,
ഗംഗാധരൻ ,ശശീധരൻ, സുരേശൻ
സംസ്കാരം പിന്നീട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: