തലശേരി – മാഹി ബൈപാസ് നിർമ്മാണം: മൂന്ന് പാലങ്ങളുടെ നിർമാണം അന്തിമഘട്ടത്തിൽ

ന്യൂ മാഹി: ഏറെ പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും തലശ്ശേരി-മാഹി ബൈപാസ് നിര്‍മാണം പാതി പിന്നിട്ടു. ബൈപ്പാസ് റോഡ് പദ്ധതിയുടെ 55 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തിയായതായി നിര്‍മാണ കമ്പനി അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു. പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ നാല് പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണം അന്തിമ ഘട്ടത്തിലാണ്. പാലങ്ങളുടെ പൈലിങ്ങും തൂണിന്റെ പ്രവൃത്തിയും പൂര്‍ത്തിയായി. പാലത്തിന്റെ സ്ലാബിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്. ഒന്‍പത് അടിപ്പാതകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. വലിയ വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നുപോകുന്നതിന് ഒന്‍പതും ചെറിയ വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നുപോകാന്‍ മൂന്നും അടിപ്പാതകളാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: