ഇനി 100 ഇല്ല; പകരം 112

പോലീസിന്‍റെ അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ വിളിക്കുന്ന 100 എന്ന നമ്പര്‍ മാറുന്നു. രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഒറ്റ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം നന്പറിലേക്ക് മാറുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ പദ്ധതി. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അടിയന്തര സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാന്‍ 100 എന്ന നന്പരിനു പകരം ഇനി 112 എന്ന നന്പറിലേക്കു വിളിച്ചാല്‍ മതിയാകും. പോലീസ്, വൈദ്യസഹായം, അഗ്നിശമന സേന, സ്ത്രീസുരക്ഷ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മേഖലകളിലെ എല്ലാ അടിയന്തര സഹായ സേവനങ്ങളും ഈ നന്പരില്‍ ലഭിക്കും. കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ 14 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ സേവനം ചൊവ്വാഴ്ച മുതല്‍ ലഭ്യമാകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: