പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിന് സമീപം ടാറ്റാ സുമോ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് 7 പേർക്ക് പരിക്ക്

പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫിസിന് സമീപം വാഹനാപകടം , ടാറ്റാ സുമോ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിഞ്ഞ് 7 പേർക്ക് പരുക്ക് 3 പേരുടെ നില ഗുരുതരം. കാസർകോട് നിന്ന് വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ടാറ്റാ സുമോയാണ് മറിഞ്ഞ് ത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: