ജി എസ് ടി ആർ 1 ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അവസാന തീയതി ഇന്ന്

ജി എസ് ടി ആർ 1 ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇന്ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ജി എസ് ടി വെബ്സൈറ്റ് തകരാറു കളിൽ വലഞ്ഞു വ്യാപാരികൾ.റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായി വിവരങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നൽകേണ്ട ഒ ടി പി നമ്പർ മൊബൈലിൽ ലഭിക്കാത്തതാണ് പ്രതിസന്ധിക്കു കാരണം.പലതവണ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട ഒട്ടേറെ വ്യാപാരികൾ ഉണ്ട് ജിഎസ്ടി പ്രാക്ടീഷണർ മാരെ ആശ്രയിച്ചാണ് വ്യാപാരികൾ ഭൂരിഭാഗവും റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനായി രേഖകൾ നൽകിയിട്ടും ഇതിനു കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വ്യാപാരികളുടെ രോഷം പ്രാക്ടീഷണർമാരും ഏറ്റു വാങ്ങേണ്ടിവരുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: