കണ്ണൂരില്‍ നാളെ (18/01/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കാരാറമ്പ്, കാരാറമ്പ് മുക്ക്, കുറ്റിയാട്ടൂര്‍, ഉരുവച്ചാല്‍ദ വിജ്ഞാന കൗമുദി, തിരുവനച്ചാല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 18) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പരിയാരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പുത്തൂര്‍കുന്ന്, ഔഷധി, തുമ്പോട്ട, റൂഫ്‌ടെക്, വിഗ്നേശ്വര ബോര്‍ഡ്, ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 18) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ അലവില്‍, ടെലഫോണ്‍ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്, ആയത്താന്‍പാറ, നാല്മുക്ക്, മൂന്ന് മുക്ക്, ആറാംകോട്ടം, നീര്‍ക്കടവ്, അരയാക്കണ്ടിപ്പാറ, കാപ്പിലെ പീടിക ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 18) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കച്ചേരിത്തറ, സി ആര്‍ സി , ഇരിണാവ്, പയ്യട്ടം, കുടുംബക്ഷേമകേന്ദ്രം, വേട്ടക്കൊരുമകന്‍ ക്ഷേത്രം ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 18) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തലശ്ശേരി സൗത്ത് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മോറക്കുന്ന്, ചിറക്കര, അയ്യലത്ത് സ്‌കൂള്‍ പരിസരം ഭാഗങ്ങളില്‍ നാളെ(ജനുവരി 18) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെയും എസ് എസ് റോഡ്, റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷന്‍, ടി സി മുക്ക് ഭാഗങ്ങളില്‍ രണ്ട് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: