വടകരയിൽ സിപിഎം- ആർഎംപി സംഘർഷം


വടകരയിൽ സിപിഎം- ആർഎംപി സംഘർഷം
കോഴിക്കോട് വടകര ഏറാമലയിൽ സിപിഎം ആർഎംപി പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ സംഘർഷം. ആർഎംപിയുടെ ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിനിടെയാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ആർഎംപി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ആക്രമിച്ചു എന്നും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ഏറാമല തുരുത്തി മുക്കിലാണ് സംഭവം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: