കതിരൂരിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് സമ്പൂർണ ജയം 18/18

കാൽനൂറ്റാണ്ടായി എൽഡിഎഫ്‌ സമ്പൂർണവിജയം നേടുന്ന കതിരൂര്‍ പഞ്ചായത്തിന് ഇക്കുറിയും വിജയം. ‌18ല്‍ 18 സീറ്റും എല്‍ഡിഎഫ് നേടി. 18 വാർഡുളള പഞ്ചായത്തിൽ സിപിഐ എം 16 വാർഡിലും സിപിഐ രണ്ടിലുമാണ് ജനവിധി തേടിയത്‌. കോൺഗ്രസ്‌ 17 വാർഡിലും ബിജെപി 15 വാർഡിലും മത്സരിച്ചിരുന്നു.

മാതൃകാ പദ്ധതികളിലൂടെ വികസന രംഗത്ത് കേരളത്തിന് വഴികാട്ടിയായ ഗ്രാമമാണ് കതിരൂര്‍.
വേറിട്ടതും ഭാവനാത്മകവുമായ തനത്‌ പദ്ധതികൾ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികള്‍ വോട്ടഭ്യര്‍ഥനയുമായി ജനങ്ങളെ കണ്ടത്‌.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: