നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും ലീഡ് നില 10:30am

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില 10.30am

കല്യാശേരി ബ്ലോക്ക്
1 ചെറുതാഴം (17)UDF – ,LDF – 3
2മാടായി (20) UDF – LDF,OTH-1
3 ഏഴോം (14) UDF – LDF – 2
4 ചെറുകുന്ന്(13) UDF0 -, LDF – 9
5 മാട്ടൂൽ (17) UDF -4 LDF – , OTH – 2
6 കണ്ണപുരം (14) UDF ,LDF – 2
7 കല്യാശേരി ( 18 ) UDF -LDF-5
8 നാറാത്ത് (17) UDF -1 LDF

പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക്
1ചെറുപുഴ (19 ) UDF -1 LDF – 3 OTH-1
2പെരിങ്ങോം വയക്കര (16 ) UDF 3 – LDF – 8 OTH-
3എരമം കുറ്റൂർ (17) UDF – 0 LDF – 9, OTH-3
4കാങ്കോൽ-ആലപ്പടമ്പ (14) UDF – 0, LDF – 14
5കരിവെള്ളൂർ പെരളം (14) UDF 7 -LDF-8
6കുഞ്ഞിമംഗലം ( 14) UDF- LDF-5
7രാമന്തളി (15) UDF 4 – LDF – 10 NDA – 1

ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില@10.30am

തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക്‌

1.മുഴപ്പിലങ്ങാട്-(15)- UDF 2 , LDF 2, NDA
2.വെങ്ങാട്-(21)-UDF 3, LDF 3 , NDA
3.ധർമ്മടം-(18)- UDF, LDF 7, NDA
4.എരഞ്ഞോളി-(16)UDF , LDF 7, NDA
5.പിണറായി-(19)UDF 0, LDF 9, NDA
6.ന്യൂമാഹി-(13) UDF 2, LDF 3, NDA
7.അഞ്ചരക്കണ്ടി-(15)യുഡിഫ് 3, LDF 10, NDA

പാനൂർ ബ്ലോക്ക്‌
1.ചൊക്ലി-(17)UDF 1, LDF 11, NDA
2.പന്ന്യന്നൂർ-(15)UDF , LDF 6 , NDA 1
3.മൊകേരി-(14) UDF , LDF 8, NDA
4.കതിരൂർ-(18) UDF , LDF 13, NDA 1

കൂത്തുപറമ്പ് ബ്ലോക്ക്‌

1.തൃപ്രങ്ങോട്ടൂർ-(18)UDF , LDF NDA
2.ചിറ്റാരിപ്പറമ്പ്-(15)UDF 1 ,LDF 4, NDA
3.പാട്യം-(18) UDF 2 ,LDF 11, NDA
4.കുന്നോത്ത്പറമ്പ്-(21) UDF , LDF NDA
5.മാങ്ങാട്ടിടം-(19) UDF , LDF 3 , NDA
7.കോട്ടയം-(14)UDF , LDF 2 , NDA

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ ലീഡ് നില @10. 30

കണ്ണൂർ ബ്ലോക്ക്

ചിറക്കൽ (23) – UDF 6 , LDF 16, NDA 1, OTH 1
വളപ്പട്ടണം (13) – UDF 7 , LDF5 , NDA 2 , OTH 1
അഴീക്കോട്‌ (23) – UDF 3 , LDF 3
പാപ്പിനിശ്ശേരി (20) – UDF 0 ,LDF 4

എടക്കാട് ബ്ലോക്ക്‌

കൊളച്ചേരി (17) -UDF 8 ,LDF 4, NDA 1, OTH 2
മുണ്ടേരി (20)- UDF 5 , LDF OTH 1
ചെമ്പിലോട് (19) – UDF 4 , LDF 3
കടമ്പൂർ (13) – UDF 2 ,LDF 1
പെരളശ്ശേരി (18) – UDF 1 , LDF 4

പേരാവൂർ ബ്ലോക്ക്‌

കണിച്ചാർ (13) – UDF 2 ,LDF 1, OTH 2
കേളകം(13)- UDF 4 ,LDF 8, NDA 1, OTH 1
കൊട്ടിയൂർ (14)- UDF 8 , LDF 3
മുഴക്കുന്ന് (15) – UDF 1 , LDF 2 , OTH 1
കോളയാട് (14)- UDF 1 ,LDF 4
മാലൂർ (15) – UDF 2 ,LDF 4
പേരാവൂർ (16) – UDF 1 , LDF 2 OTH 1

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില – @ 10.30 AM

തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക്
1.ഉദയഗിരി (15) – UDF 9 , LDF 7
2.ആലക്കോട് (21)- UDF 12 , LDF 8, OTH 5

 1. നടുവിൽ (19) – UDF 7 , LDF 3 , OTH 1
 2. ചപ്പാരപ്പടവ് (18)- UDF 10 , LDF 5, OTH 4
 3. ചെങ്ങളായി (18) – UDF 4 , LDF 3 , OTH 1
 4. കുറുമാത്തൂർ (17)- UDF 3 , LDF 5
 5. പരിയാരം (18) – UDF 3 , LDF 2 , OTH 1
 6. പട്ടുവം (13) – UDF 5, LDF 8, NDA 1
 7. കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ (15)- UDF 0 , LDF 15

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില – @ 10.30 AM

ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക്

 1. ഇരിക്കൂർ (13) -UDF 5 , LDF 3
 2. ഏരുവേശി(14)-UDF 4 , LDF 1, OTH 1
 3. മലപ്പട്ടം(13)-UDF 1 , LDF 7
 4. പയ്യാവൂർ(16) -UDF 0 , LDF 2
 5. മയ്യിൽ(18)-UDF 0 , LDF 10
 6. പടിയൂർ കല്യാട്(15)-UDF 2, LDF 11 ,OTH 3
 7. ഉളിക്കൽ(20)-UDF , LDF
 8. കുറ്റ്യാട്ടൂർ(16)-UDF 4 , LDF 12

ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ലീഡ് നില – @ 10.30 AM

ഇരിട്ടി ബ്ലോക്ക്

 1. ആറളം (17)-UDF5 , LDF 3
  2.അയ്യൻകുന്ന്(16)- UDF 5 , LDF 1
  3.കീഴല്ലൂർ(14) – UDF3 , LDF 5
 2. തില്ലങ്കേരി(13) -UDF 3 , LDF 9 , NDA 2
 3. കൂടാളി(18)-UDF 4 , LDF 9
 4. പായം(18) – UDF 2 , LDF 6 , OTH 1

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: