ലെവല്‍ക്രോസുകള്‍ അടയ്ക്കും

4 / 100

തലശ്ശേരി – കണ്ണൂര്‍ റോഡില്‍  എടക്കാട് – കണ്ണൂര്‍ സൗത്ത് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള 239-ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസ്  നവംബര്‍ 17 ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 19 വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി അടച്ചിടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

കൊടുവള്ളി – മമ്പറം റോഡില്‍ തലശ്ശേരി – എടക്കാട് സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയിലുള്ള 230-ാം നമ്പര്‍ ലെവല്‍ക്രോസ്  നവംബര്‍ 19 ന് രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ 21 ന് വൈകിട്ട് ആറ് വരെ അറ്റകുറ്റപ്പണികള്‍ക്കായി അടച്ചിടുമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡിവിഷണല്‍ എഞ്ചിനീയര്‍ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: