റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് അപകടഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് പുല്ലൂപ്പി കടവിന് സമീപത്തുള്ള മരത്തിൽ റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തത് കാരണം ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും പുല്ലൂപ്പിക്കടവ് കുഞ്ഞിപ്പള്ളി ഭാഗങ്ങളിലേക്കും കണ്ണൂരിലേക്കും പോകേണ്ട വാഹനയാത്രക്കാർ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വലിയ അപകടത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.

മരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് റോഡിനു നടുവിൽ ആയതിനാൽ ദൂരെ നിന്നും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്ത് എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഒരു മരം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റു .റിഫ്ലക്സ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചാൽ ഇതിന് ഒരു പരിധിവരെ ഉപകാരമാകും .ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: