ഇന്ന് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം: കണ്ണൂർ പോലീസിന്റെ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ എത്തുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഓരോ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൂടി.

ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കണ്ണൂർ പോലീസിന്റെ അക്ഷയപാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ എത്തിയവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഓരോ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് കൂടി നൽകി

ദിവസേന നൂറ്റി അറുപതോളം ഭക്ഷണ പൊതികളാണ് അക്ഷയപാത്രത്തിലൂടെ കണ്ണൂർ ടൗൺ പോലിസ് നൽകി വരുന്നത് ദിവസവും മൂന്ന് നേരവും ഭക്ഷണ പൊതികൾ ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിലുള്ള അക്ഷയപാത്രം കാണ്ടറിൽ നിന്നും നൽകി വരുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ പതിനായിരത്തിൻ അധികം പേർ ഈ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ചതായിട്ടാണ് കണക്ക് മദ്യപിച്ച് വരുന്നവർക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഭക്ഷണം നൽകാറില്ല സി.സി ടി.വി നിയന്ത്രണത്തിൽ ആണ് അക്ഷയപാത്രം കൗണ്ടർ, കണ്ണൂർ ഡി.വൈ.എസ്.പി പി.പി സദാനന്ദൻ, സി.ഐ രത്നകുമാർ, എസ്.ഐ ശ്രീജിത്ത് കൊടേരി എന്നിവരാണ് പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: