കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ദേശസേവാ യു.പി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം

കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് : കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ദേശസേവാ യു.പി സ്കൂളിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ അതിക്രമം. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോഴാണ് സ്കൂളിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള പത്തോളം പൂച്ചെട്ടികളും ലാബിലെ രാസവസ്തുക്കളും തകർത്തനിലയിൽ കണ്ടത്തിയത്.

ഷെൽഫ് കുത്തിത്തുറന്ന് ഫയലുകൾ വലിച്ചിട്ട നിലയിലുമാണ്.

സർക്കാറിന്റെ നവകേരള വിദ്യാഭ്യാസ യജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് വിപുലമായ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും സ്കൂളിന്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി വരികയായിരുന്നു. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണിയും നടക്കുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തത്തിപരിശോധന നടത്തി. പ്രധാനാ

ധ്യാപികയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: