സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും പിടിച്ച തുക തിരികെ നല്‍കും

തിരുവനന്തപുരം: കൊവിഡിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുമാസമായി സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും പിടിച്ച ശമ്പളം തിരികെ നൽകാൻ മന്ത്രി സഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു.

അടുത്ത മാസം പിഎഫില്‍ ആ തുക ലയിപ്പിക്കും. 9% പലിശ സഹിതം പി.എഫില്‍ നിക്ഷേപിക്കാനാണ് തീരുമാനം. ജീവനക്കാർക്ക് അടുത്ത ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ തുക പിന്‍വലിക്കാനാകും. അഞ്ച് മാസം ആറ് ദിവസത്തെ ശമ്പളമാണ് പിടിച്ചിരുന്നത്.

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ശമ്ബളമില്ലാതെ (ശൂന്യവേതന) അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കാവുന്ന കാലാവധി 20 വര്‍ഷത്തില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് വര്‍ഷമായി ചുരുക്കാനും മന്ത്രി സഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: