കണ്ണൂരിൽ നാളെ (സപ്തംബര്‍ 17 വ്യാഴാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

6 / 100 SEO Score

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എ കെ ജി റോഡ്, കൊല്ലറത്തിക്കല്‍, പുഴാതി പി എച്ച് സി, പയറ്റിയക്കാവ്, കീരിയാട് ആനന്ദ് കമ്പനി, ആശാരി കമ്പനി, പട്ടേല്‍ റോഡ്, വിവേകാനന്ദ റോഡ്, കപ്പാലം ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 17 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കിഴക്കുംഭാഗം, തിലാത്തില്‍ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ സപ്തംബര്‍ 17 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 7.30 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ചാലോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ തുമ്പോല്‍ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ സപ്തംബര്‍ 17 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ വൈകുന്നേരം രണ്ട് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ നാറാത്ത്, കോട്ടച്ചേരിക്കുന്ന്,  ഭഗവതിക്കാവ്, കാക്കതുരുത്തി, ചേരിക്കല്‍, ആലിങ്കീഴില്‍, സ്റ്റെപ്പ് റോഡ്, കാട്ടാമ്പള്ളി ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 17 വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്ക് 12 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: