വളപട്ടണം പുഴയിൽ ചാടിയ ബന്ധുവിനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ യുവിനെ കാണാതായി തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു

5 / 100 SEO Score

കണ്ണൂർ: വളപട്ടണം പുഴയിൽ ചാടിയ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ വടക്കൻ വാർത്ത റിപ്പോർട്ടർ വിജിത്തിനെ കാണാതായി. പുഴയിൽ ചാടിയ പ്രമോദിനേ നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്‌സും ചേർന്ന് രക്ഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ വിജിത്തിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നല്ല അടിയോഴുക്കുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടം.

കെ ആർ എം യൂ കണ്ണൂർ അംഗമായ പാടിയോട്ട് ചാൽ ഏച്ചിലംപാറ സ്വദേശിയാണ് വിജിത്ത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: