മിൽമ പാൽ വില വർധന ; സെപ്തംബർ 19 മുതൽ

മിൽമ പാൽ വിലവർധന സെപ്തംബർ 19 മുതൽ നിലവിൽ വരും. നാല് രൂപയാണ് പാലിന് വർധിപ്പിക്കുന്നത്. വർധിപ്പിക്കുന്ന നാല് രൂപയിൽ 3 രൂപ 35 പൈസ ക്ഷീര കർഷകർക്കാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിൽ 16 പൈസ ക്ഷീര സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കും, മൂന്നു പൈസ ക്ഷീരകർഷക ക്ഷേമ നിധിയിലേക്കുമാണ്. പാലിന് ലിറ്ററിന് അഞ്ചുമുതൽ ഏഴുവരെ വർധിപ്പിക്കണമെന്നായിരുന്നു മിൽമയുടെ ആവിശ്യം. പ്രളയത്തിലുണ്ടായ നാശങ്ങളും കാലിത്തീറ്റയുടെ വില വർധനയും കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് മിൽമ ആവശ്യപ്പെട്ടു . എന്നാൽ നാലുരൂപ വർധിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. 2017-ലാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിലായി മിൽമ പാൽവില കൂട്ടിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: