നിർമ്മാണമേഖല കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് ; ചെങ്കൽ ക്വാറി അനിശ്ചിതകാല സമരം നാളെ മുതൽ

കണ്ണൂർ : പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും പ്രളയ പശ്ചാത്തലവും കണക്കിലെടുത്ത് ചെങ്കൽ മേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ജില്ലയിൽ ചെങ്കൽ വ്യവസായം പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക്. ചെങ്കൽ ക്വാറികൾക്കെതിരെ ജിയോളജി വകുപ്പും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരും സ്വീകരിക്കുന്ന കർശന നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് നാളെ മുതൽ ജില്ലയിലെ ചെങ്കൽ ക്വാറി വ്യവസായി അസോസിയേഷൻ അനിശ്ചിതകാല സമരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ജില്ലയിൽ അറുനൂറിലധികം ചെങ്കൽ ക്വാറികളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒട്ടുമിക്കതും പ്രളയത്തിനു ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ക്വാറികളെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ലോഡിങ്, ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളടക്കം 10,000-ത്തോളംപേർ തൊഴിലില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: