കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നാളെ (17/8/2018) അവധി

പ്രളയവും ഉരുൾപൊട്ടലും കനത്ത മഴയും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കണ്ണൂർ,കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്,‍എറണാകുളം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ  ജില്ലകളിലെ പ്രഫഷണൽ കോളേജ്  ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കാണ് നാളെ അവധി. കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 21വരെ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു. കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയും അടച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 29-ന് തുറക്കും. സർവകലാശാല ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ നടത്താനിരുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളും മാറ്റിവച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: