നാഗരികതയുടെ മാതാവ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ജി ഐ ഒ വളപട്ടണം പഠനക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കണ്ണൂർ:വളപട്ടണം ജി ഐ ഒ ഏരിയയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘

ഹാജറ ബീവി -നാഗരികതയുടെ മാതാവ് ‘ എന്ന വിഷയത്തിൽ പഠനക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി വനിതാ വിഭാഗം ഏരിയ സെക്രട്ടറി സൈനബ ടീച്ചർ ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു.

സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തോടനുബന്ദിച്ച് ക്വിസ് മത്സരം നടത്തി. പുതിയതെരു യൂണിറ്റ് ഒന്നും വളപട്ടണം വെസ്റ്റ് രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി.വിജയികൾക്ക് സൈനബ ടീച്ചർ സമ്മാന ദാനം നൽകി. ജി. ഐ. ഒ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ്‌ നാജിയ കെ കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. നശീദ.ടി പി സ്വാഗതവും നസ്റീന കെ കെ സമാപനവും നടത്തി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: