വീണ്ടും ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍

അമ്പായത്തോട് വീണ്ടും 2 ഇടങ്ങളില്‍ ഉരുള്‍പൊട്ടി. ബാവലിപുഴയുടെ സമീപത്തുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: