ലോക നൈപുണ്യ ദിനം ആചരിച്ചു

തളിപ്പറമ്പ്: ലോക നൈപുണ്യ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ടാഗോർ എസ്.ഡി.സി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തളിപ്പറമ്പ് ടാഗോർ

വിദ്യനികേതനിൽ വച്ചു “ഹൂയാഹ്‌ വോൾഡ് സ്കില്സ് ഡേ’18” ആചരിക്കുകയും എക്സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തളിപ്പറമ്പ് സീതി സാഹിബ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി പ്രിൻസിപ്പലും കവിയുമായ ശ്രീ. എം.കാസിം പരിപാടി ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.തുടർന്ന് ടീം Elysian ന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാര്ഥികൾക്കുമായി മോടിവേഷൻ സെഷൻ നടന്നു.അറുന്നൂറോളം പേര് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: