ശക്തമായ കാറ്റിൽ മുഴപ്പിലങ്ങാട് സൗത്ത് യുപി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേൽക്കൂര തകർന്ന് കനത്ത നാശനഷ്ടം

മുഴപ്പിലങ്ങാട്: ഇന്നലെയുണ്ടായശക്തമായ കാറ്റിൽ മുഴപ്പിലങ്ങാട് സൗത്ത് യുപി സ്കൂള്‍ കെട്ടിടത്തിന്‍റെ മേൽക്കൂര തകർന്ന് കനത്ത നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചു.സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിനും നാശം സംഭവിച്ചു.രണ്ട് ദിവസം സ്കൂളിന് അവധി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇ.പി ജയരാജൻ MLA, തഹസിദാർ, മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹാബിസ്, തലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഹമീദ്, കണ്ണൂർ സൗത്ത് AEO, മമ്പറം ദിവാകരൻ .മറ്റു ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സ്കൂൾ സന്ദർശിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: