ശ്രീ ശങ്കര വിദ്യാനികേതനിൽ രാമായണ മാസാചരണത്തിന് തുടക്കമായി

മയ്യിൽ: കുറ്റ്യാട്ടൂർ ശ്രീ ശങ്കര വിദ്യാനികേതനിൽ രാമായണ മാസാചരണം ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതൻ

ജില്ലാ ഉപാദ്ധ്യക്ഷൻ എ.രാജൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയതു.ചടങ്ങിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രീതി രാമപുരം ,, എം. രമേഷ് ,, അഞ്ജലി, ജിഷ, കെ.കെ. നാരായണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. രാമായണ മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ വീടുകളിലും രാമായണം പാരായണം നടത്തുക എന്ന ഭാരതീയ വിദ്യാനികേതന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശ്രീ ശങ്കര വിദ്യാനികേതൻ കുറ്റ്യാട്ടൂരിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാമായണ പാരായണ യജ്ഞം ആരംഭിച്ചു. യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമത്തിലെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും വിവിധ ടീമുകളായി രാമായണ പാരായണം സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് രാമായണ പ്രശ്നോത്തരി ,, രാമായണത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള വി വിധ പ്രഭാഷണങ്ങൾ,, ഭജന തുടങ്ങി ഒരു മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വിവിധ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: