പൊതുവാച്ചേരി രാമർ വിലാസം എൽ.പി സ്കൂളിന് റോസ്ട്രം (പ്രസംഗ സ്റ്റാന്റ്) ഏ.ആർ.രാജൻ നമ്പ്യാർ സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഗീത ടീച്ചർക്ക് കൈമാറി

ഏരത്ത് രയരോത്ത് ബന്ധുജനസമിതിയുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതാ പരിപാടി യുടെ ഭാഗമായി

പൊതുവാച്ചേരി രാമർ വിലാസം എൽ.പി സ്കൂളിന് റോസ്ട്രം (പ്രസംഗ സ്റ്റാന്റ്) സമിതിയുടെ മുഖ്യ രക്ഷാധികാരി ഏ.ആർ.രാജൻ നമ്പ്യാർ സ്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് ഗീത ടീച്ചർക്ക് കൈമാറി. ചടങ്ങിൽ ടി.പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു .സമിതി പ്രസിഡന്റ് ടി.പ്രകാശ് കുമാർ, സിക്രട്ടറി ഏ.ആർ. ജിതേന്ദ്രൻ, ഏ.ആർ. സുഷമ അബ്ദുൾ സലാം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: