ആദ്യകാല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ മഠത്തിൽ തയ്യിൽ ചെറിയ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

അഴീക്കോട്: ആദ്യ കാല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ആത്മ വിദ്യാ സംഘാടകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ മഠത്തിൽ തയ്യിൽ ചെറിയ കുമാരൻ (97) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകിട്ട് 4.30 നു അഴീക്കോട് തെക്കുഭാഗം ശ്‌മശാനത്തിൽ

1 thought on “ആദ്യകാല കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ മഠത്തിൽ തയ്യിൽ ചെറിയ കുമാരൻ അന്തരിച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: