വികസന സെമിനാറിൽ നിന്ന് പ്രതിപക്ഷം വിട്ടു നിന്നത് രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം : മേയർ

കണ്ണൂർ: ഇന്ന് കാലത്ത് നവനീതം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വികസന സെമി നാർ ബഹിഷ്ക്കരിച്ച പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നടപടി തികച്ചും രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തമെന്ന് മേയർ അഡ്വ: ടി.ഒ.മോഹനൻ പറഞ്ഞു. ചരിത്രത്തില്ലാത്ത ഭൂരിപക്ഷം നേടി കണ്ണൂരിന്റെ എം പി യായ കെ സുധാകരൻ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻമാറിയ പ്രതിപക്ഷം ഒന്നോർക്കുന്നത് നല്ലതാ കേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയും ചെയ്യാത്ത തെറ്റ് ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിങ്ങൾ തോളിലേറ്റി, ഒരു വർഷത്തെ വികസന സെമിനാറിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്നെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ തീരെ ഉളുപ്പില്ലായ്മയാണ് പ്രതിപക്ഷം കാട്ടിയതെന്നും, കോർപ്പറേഷൻ ഓഫിസ് എല്ലാവരുടേയും, ചിരകാല സ്വപ്നമാണെന്നും, നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബശ്രീയെ കൂട്ട് പിടിച്ച് സമരം നടത്തിയ കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റ രാഷ്ട്രീയ പാപ്പരത്തം ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്നും മേയർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: