കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ  വെള്ളരിയാനം ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് 17 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 12 മണി വരെയും അരീച്ചാല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ ഉച്ചക്ക് 12 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെയും വൈദുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ മുതുകുറ്റിപ്പൊയില്‍, താളിക്കാട്, മള്ളന്നൂര്‍, കെ സി നഗര്‍, കുണ്ടേരിപ്പൊയില്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ച് 16 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ എട്ട്  മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ഹോളി പ്രോപ്‌സ്, 18 ഡ്രീംവില്ല, സൂര്യനഗര്‍,  കല്ല്യാണ്‍, കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് പള്ളി, നടാല്‍ വായനശാല, കെ വി ആര്‍ സിഗ്നേച്ചര്‍ ഹോണ്ട, ഇറാം മോട്ടോര്‍സ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ച് 17 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ പുല്ലാഞ്ചിട, നാട്ടാര്‍കുളം, നെരുവമ്പ്രം, മാടപ്പുറം, വീരഞ്ചിറ, ശ്രീസ്ഥ, വെടിയപ്പന്‍ചാല്‍, ജെ ടി എസ് നെരുവമ്പ്രം, കുറുവാട്, ഏഴോം എന്നീ ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ മാര്‍ച്ച് 17 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

തയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കുറുവ ബാങ്ക്, കരാറിനകം ബാങ്ക്, കുറുവ വായനശാല, ഹംറാസ് മില്‍, തയ്യില്‍ കാവ്, വട്ടക്കുളം, കനോത്ത്കാവ് കടലായി അമ്പലം, കടലായി നട, ആശാരിക്കാവ്, കടലായി വാട്ടര്‍ ടാങ്ക്, വട്ടുപാറ, മഞ്ഞക്കാല്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ മാര്‍ച്ച് 17 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: