കണ്ണൂരില്‍ നാളെ (17/1/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

കരിമ്പം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ടെസ്റ്റ് ഗ്രൗണ്ട്, ചെറിയൂർ, പൂവ്വം, വട്ടക്കൂൽ, പന്നിയൂർ, കാലിക്കടവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 17) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മാടായിപ്പാറ, മാടായിക്കാവ്, എരിപുരം, എം പി വുഡ്, ഗവ.ഐ ടി ഐ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 17) രാവിലെ 9.30 മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പാട്ടയം വായനശാല, കൊളച്ചേരി മുക്ക്, ഫൈബർ, വിജയ കോംപ്ലക്‌സ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ജനുവരി 17) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: