പരിയാരം പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുതിയ കെട്ടിടം; 50 സെന്റ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചു

കണ്ണൂർ: പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് കെട്ടിടം നിർമിക്കാൻ 50 സെന്റ് സ്ഥലം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഉത്തരവായി. പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് പരിസരത്ത് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കൈയിലുള്ള 13 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തുനിന്നാണ് 50 സെന്റ് അനുവദിക്കുക. ഉടമസ്ഥാവകാശം റവന്യൂവകുപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് വിട്ടുകൊടുക്കുക.

മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പരിയാരം ടി.ബി. സാനിറ്റോറിയത്തിന്റെ പഴക്കംചെന്ന് തകർച്ചാഭീഷണി നേരിടുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ്. പോലീസ് സ്റ്റഷന് കെട്ടിടമുണ്ടാക്കാനും ക്വാർടേഴ്‌സ് പണിയാനുമായി ഒരു ഹെക്ടർ സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഡി.ജി.പി. സർക്കാരിന് നൽകിയ അപേക്ഷ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: