കുന്നുമ്മൽ ബ്രദർസ് ജില്ലാ തല ദഫ് മത്സരവും ഇശൽ വിരുന്നും ഇന്ന്

കുന്നുമ്മൽ ബ്രദർസ് ആൻഡ് ഫൈറ്റ് ക്ലബ്‌ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജില്ലാ തല ദഫ് മത്സരവും ഇശൽ വിരുന്നും ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 6 30 കൊളച്ചേരി പറമ്പ് രിഫായി മസ്ജിദിന് സാമിപം

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: