മാണിയൂർ വേശാലയിൽ ശംസുൽ ഉലമാ അനുസ്‌മരണം ഡിസംബർ 20

മാണിയൂർ വേശാല എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫിൻ്റെ കീഴിൽ ശംസുൽ ഉലമാ അനുസ്‌മരണം ഡിസംബർ 20 വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കും. അബ്ദുലുത്തീഫ് ഹുദവി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: