നിരോധനാജ്ഞ ഇന്ന് അവസാനിക്കും; മിക്ക ജില്ലകളിലും നീട്ടിയേക്കില്ല

ജില്ലകളിൽ നിലവിലുള്ള നിരോധനാജ്ഞയുടെ കാലാവധി ഇന്നവസാനിക്കും. രോഗവ്യാപനം കുറവുള്ള തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെ മിക്ക ജില്ലകളിലും നിരോധനാജ്ഞ നീട്ടിയേക്കില്ല. രോഗ തീവ്രത കൂടുതലുള്ളയിടങ്ങളിൽ ജില്ലാ കലക്ടർമാരോട് തീരുമാനമെടുക്കാനാണ് നിർദേശം. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ സാധ്യമായ ജില്ലകളിലെല്ലാം നിരോധനാജ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കം. നിയമ ലംഘനങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പിഴ ചുമത്തി നിയന്ത്രണം നിലനിർത്താനും നിർദേശമുണ്ട്. 610 രോഗവ്യാപന മേഖലകളിൽ 417 ഉം നിർജീവമായതാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ റിപ്പോർട്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: