ഡിവൈഎഫ്ഐ തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് കൺവെൻഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചു

തളിപ്പറമ്പ:ഡിവൈഎഫ്ഐ തളിപ്പറമ്പ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തന കൺവെൻഷൻ കെ കെ എൻ പരിയാരം ഹാളിൽ നടന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് എം ഷാജർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: