നാറാത്ത് ടിസി ഗേറ്റിന് സമീപം ബാലൻ കെ.വി (75) അന്തരിച്ചു.

നാറാത്ത് ടിസി ഗേറ്റിന് സമീപം
ബാലൻ കെ.വി (75) അന്തരിച്ചു.

ഭാര്യ: ദേവി
മക്കൾ: മണി, മിനി, സിനി, സിനീഷ്.
മരുമക്കൾ: മോഹനൻ, പ്രകാശൻ.
ശവസംസ്കാരം പയ്യാമ്പലം പൊതുശ്മശാനത്ത് 11.30 മണിക്ക്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: