വേൾഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കോംപറ്റീഷൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കണ്ണൂരിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക്

കണ്ണൂർ കുടിയാന്മല സ്വദേശിയായ ചന്ദ്രൻകുന്നേൽ ബിജു ജോസിന്റെ മകൾ ആൻ മരിയ ബിജു വേൾഡ് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കോംപറ്റീഷനിൽ ആർട്ടിസ്റ്റിക് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി. കണ്ണൂർ, ചെമ്പേരി നിർമ്മല ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ആൻ മരിയ. കുട്ടിക്കാലം മുതൽ സ്വയം ആർജിച്ചെടുത്തത് നിരന്തരമായ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെയാണ് ഈ വിജയം നേടിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: