കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കാവിന്‍ചാല്‍, മുബാറക് റോഡ്, എ പി സ്റ്റോര്‍ പള്ളിപ്പറമ്പ, സദ്ധാം മുക്ക്, പള്ളിപ്പറമ്പ, കോടിപ്പോയില്‍, കായച്ചിറ, തങ്ങള്‍ റോഡ്, പടപ്പ റോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 16 വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാടിയോട്ടുചാല്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ഹാജിമുക്ക്, സോഫ്‌റ്റെക്‌സ്, കണ്ണംകൈ കോളനി, ചെമ്പുലഞ്ഞി എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 16 വ്യാഴം രാവിലെ എട്ടു മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ പേരൂല്‍ സ്‌ക്കൂള്‍, വെളേളാറ ടൗണ്‍, ചെക്കിക്കുണ്ട്, തുമ്പത്തടം (കുറ്റൂര്‍ ഭാഗം ) എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 16 വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ കോട്ടൂര്‍, എയര്‍ടെല്‍ കോട്ടൂര്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 16 വ്യാഴം രാവിലെ 10 മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ഏച്ചൂര്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ മതുക്കോത്ത്, പാട്യം റോഡ്, വട്ടപ്പൊയില്‍, വട്ടപ്പൊയില്‍ ദിനേശ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷനിലെ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയം പരിസരം, മുണ്ടയാട് പൗള്‍ട്രി ഫാം, ജേണലിസ്റ്റ് കോളനി, എളയാവൂര്‍ പഞ്ചായത്ത്, എളയാവൂര്‍ ബാങ്ക് പരിസരം, താര്‍ റോഡ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 16 വ്യാഴം രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറു വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: