ഗ്രന്ഥശാല ദിനത്തിൽ
പ്രതിഭകൾക്ക് ദേശത്തിന്റെ ആദരം

പയ്യന്നൂർ. അന്നൂർ വേമ്പു സ്മാരക വായനശാല & ഗ്രന്ഥാലയം സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ സുരേഷ് അന്നൂർ, ശ്രേഷ്ഠ ശിക്ഷക് അധ്യാപക അവാർഡ് നേടിയ കെ.സി.സതീശൻ , ബയോളജിക്കൽ സയൻസിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ കെ.വി. പ്രജീഷ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.

ആദര പരിപാടി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ ചെയർ പേഴ്സൺ കെ.വി.ലളിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രതിഭകൾക്ക് ഉപഹാരം നൽകി. ഗ്രന്ഥാലയം പ്രസിഡണ്ട് കെ.കെ. ഗംഗാധരൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ പയ്യന്നൂർ നളിനം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രവർത്തകരുടെ പുസ്തകൂട്ട് പദ്ധതിയിലൂടെ ഗ്രന്ഥാലയത്തിന് നൽകിയ പുസ്തകം പ്രമോദ് പയ്യന്നൂരിൽ നിന്നും നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ കെ.വി.ലളിത ഏറ്റുവാങ്ങി.

ചടങ്ങിൽ പുരസ്ക്കാര ജേതാക്കളായ സുരേഷ് അന്നൂർ, കെ.സി.സതീശൻ , നളിനം ഫൗണ്ടേഷൻ പ്രമോദ് പയ്യന്നൂർ, പി.വി.രാമചന്ദ്രൻ, പി.വി. പത്മനാഭൻ ഏ.കെ.ബിനേഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

ഗ്രന്ഥശാല ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അക്ഷരദീപം തെളിയിക്കൽ പരിപാടി ചെയർപേഴ്സൺ കെ.വി.ലളിത ദിപംതെളിയിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

പി.പി.കൃഷ്ണൻ, വി.എം.ദാമോദരൻ, പി.എസ്. ജയരാമൻ, പ്രമോദ് അടുത്തില , സി. കോരൻ പി.വി. ബിന്ദു, റീത്ത. കെ.വി. ടി.വി.രവി എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: