സി.പി.എം. ഓഫീസ് തുറന്നു

കീച്ചേരി: കീച്ചേരി ബസാറിൽ നവീകരിച്ച സി.പി.എം. ഓഫീസായ ഇ.എം.എസ്. സെന്റർ മുൻ മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

മുൻ പാപ്പിനിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഇ.പി.കുഞ്ഞിരാമന്റെ ചരമവാർഷികവും ആചരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കെ.നാരായണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സി.പി.എം. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി.ചന്ദ്രൻ, കെ.പ്രദീപ് കുമാർ, കെ.പി.വത്സലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: