കണ്ണൂരിൽ നാളെ (സപ്തംബര്‍ 16 ബുധനാഴ്ച)വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

6 / 100


അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചെമ്മരശ്ശേരിപ്പാറ, മീന്‍കുന്ന്, അരയാക്കണ്ടിപ്പാറ, വായിപ്പറമ്പ്, അയനി വയല്‍  എന്നിവിടങ്ങളില്‍ സപ്തംബര്‍ 16 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വളപട്ടണം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വളപട്ടണം ടൗണ്‍, മിനി ഇന്‍ഡസ്ട്രി, ഫെറി റോഡ്, മാര്‍ക്കറ്റ് റോഡ്, സ്റ്റേഷന്‍ റോഡ്, തങ്ങള്‍വയല്‍, വളപട്ടണം സ്‌കൂള്‍ പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളില്‍  വൈദ്യുതി  സപ്തംബര്‍ 16 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ  മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പിലാത്തറ പെട്രോള്‍ പമ്പ് പരിസരം, പീരക്കാംതടം, കക്കോണി, പുത്തൂര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍  വൈദ്യുതി  സപ്തംബര്‍ 16 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ  മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ശിവപുരം, കര്‍ക്കറ എന്നിവിടങ്ങളില്‍  വൈദ്യുതി  സപ്തംബര്‍ 16 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ  മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: