മാണുക്കര ഹൗസിൽ സുമിത്രൻ (73) നിര്യാതനായി

മാണുക്കര ഹൗസിൽ സുമിത്രൻ (73) നിര്യാതനായി

ഭാര്യ: പരേതയായ എം ചന്ദ്രിക. മക്കൾ: ശ്രീജിത്ത്, സുചിത്ര, ഉമ, പരേതനായ സജീവൻ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: